Toepassingsmogelijkheden van zakelijke netwerken:


Filesharing:
Denk hierbij aan het delen van o.a. correspondentie, afspraken, klantinformatie, offertes, algemene informatie, gebruiksaanwijzingen, documentatie, prijslijsten e.d.


Printersharing:
Het delen van printers is een groot voordeel. Het is dan mogelijk om met één pc op meerdere printers te kunnen afdrukken zoals bijv. een laserprinter, inkjetprinter, matrixprinter, copier
( indien als printer toepasbaar ) e.d. Men hoeft dan niet bij elk werkstation een printer neer te zetten maar op een centrale plek. Tevens heeft men dan niet allerlei kabels bij het werkstation. Wat ook een groot voordeel is, is het flexibel kunnen gebruiken van de printers ten tijde van een interne verhuizing, reorganistie, toevoegen extra printers e.d.


Softwaresharing:

Men kan door het draaien van de software vanaf de server veel geld besparen. In plaats van voor iedere werkplek een apart softwarepakket te kopen is het mogelijk de software op de server te installeren en te gebruiken vanaf de werkstations. Hiervoor dienen wel extra licenties te worden aangevraagd maar dit is stukken goedkoper dan het aanschaffen van complete softwarepaketten. Het nadeel is wel, dat door het gebruik de snelheid van het netwerk er op achteruit kan gaan en dat het betreffende programma traag kan worden nagelang meerdere personen er tegelijkertijd gebruik van maken. Dit is een overweging die voor elk bedrijf anders ligt. De administratieprogramma's die men draait vanaf de server zijn er echter wel zo op ingericht, dat ze het netwerk nagenoeg niet beïnvloeden wat snelheid betreft.


Internetsharing:
Door middel van het delen van de internetverbinding is het mogelijk om de kosten te drukken van de telefoontikken en het inbellen te beperken. Men kan dan met meerdere personen tegelijkertijd via één open telefoonlijn het internet op. Ook kunt u hiermee betere controle krijgen van het email beleid binnen uw bedrijf door het opleggen van restricties van bepaalde sites, bepaalde computers geen toegang te geven tot internet etc. Indien u gebruik maakt van een mailserver kan deze de mail extern ophalen en verder intern versturen. Dit werkt sneller en men krijgt hierdoor tevens een betere controle van het mailbeleid.


Shared agenda:
Door het delen van een algemene agenda ontstaat er een duidelijker beeld binnen uw onderneming. Men kan dan zien wanneer een collega afwezig, terugkomt, waar evt. te bereiken etc. Denk alleen al aan o.a. de planing van garages, onderhouds- en installatiebedrijven, banken, algemene personeelsbezitting, vakantieperiodes etc.


Easy backup:
Met behulp van een netwerk kunt u ook betere en meer gecontroleerde backups maken van de werkstations. In plaats van dat u in elk werkstation een backup-device moet zetten, kunt u nu vanaf één werkstation of de server een backup maken van bepaalde bestanden op de werkstations. Alles is dan centraal vastgelegd en beter controleerbaar op uitvoerbaarheid.